Horoskopy
Čínské horoskopy
Krysa Buvol Tygr Králík Drak Had
Kůň Koza Opice Kohout Pes
Vepř
Kohout

Narození:
1957, 1969, 1981, 1993, 2005 - nedokáží přijmout upřímnost Pyšný, Nadšený, Stylový, Oblíbený, Živý, Zábavný, Štědrý, Dobrodružný, Přičinlivý, Konzervativní, Odvážný, Věrný, Ctižádostivý, Svědomitý, Okázalý, Pedantický, Krátkozraký, Vychloubačný, Nedůvěřivý, Extravagantní

Charakteristika:
Kohout je krajně dobrosrdečný, ale někdy i brutální a agresivní. Tím může lidi, kteří to nechápou, hluboce ranit a dotknout se jich. Kohout říká vždy, co si myslí, jak mu to projde hlavou, bez zastírání. Leč tato prostoduchost prozrazuje jeho egoismus. Pocity a názory druhých jsou mu zcela lhostejné. Přesto ale chce být Kohout vážen, ctěn a uznáván. Má například sklon k nápadnému oblékání, leč v jádru povahy je hluboce konzervativní. Domnívá se, že je vždy v právu, nikomu nedůvěřuje a spoléhá vždy jen na sebe.
Kohout se může někdy zdát dobrodružný a opovážlivý, ale není tomu tak. Je vychloubačný a velice často se blýská příhodami, které sám prožil. To se mu daří ve větší společnosti lépe než v uzavřeném kruhu blízkých známých. Kohout je velice pilný. Chce dokázat vždy více, než na kolik jeho síly stačí, ale má důvod být pilný, protože peníze mu nepadají lehce do klína. Přesto se mu ale daří i v sebenevděčnějších záležitostech, z nichž dovede vždy vyzískat něco pro sebe.
Kohout se hodí pro zemědělství a funkce související s lidmi. Protože Kohout je většinou marnotratný, ujde zpravidla jen o vlásek úpadku, případně totální finanční zkáze. Také v lásce se musí Kohout namáhat víc než jiní, aby dosáhl příchylnosti milovaného člověka. Často svého partnera podvádí. Ve své nevěře je však upřímný.

Mezilidské vztahy:
Muž narozený v Kohoutu miluje společnost žen, před nimiž se může účinně vypínat. Také žena narozená v Kohoutu miluje společnost jiných mužů i žen ze stejného důvodu. Kohout může být velmi šťasten s Buvolem, který při svém smyslu pro rodinu a konzervativnost přehlíží jeho chyby. Kohout s Hadem mohou spolu sdílet svou moudrost. Velmi dobrým partnerem je Drak, jehož síla pomáhá zvládnout věci, na které sám Kohout nestačí. Jenom žádnou Kočku! Nemohla by snést Kohoutovo naparování.

Příznivý den: sobota
Příznivá čísla: 2, 4, 9
Příznivé karty: žaludy (kříže), král + čísla

Známé osobnosti ve znamení Kohouta:
Katherine Hepburn, vojáci z povolání

Kdo se hodí ke Kohoutovi?
Pro Kohouta je důležitá velká rodina a klade důraz na vzdělání svých dětí. Je věrný manžel a nejvíce se hodí k Hadovi, Koni, Buvolu a Drakovi. Může vycházet s Krysou, Tygrem, Kozou a Prasetem, ale za předpokladu, že nezasahují do jeho aktivit a návštěv podniků.
nebude mít Kohouta rád, zdá se mu hrubý a příkrý. Kohout nemůže vystát Opici, dráždí ho její vychytralost. Opice také obvykle nevychází se Psem.
TOPlist